Vi bakom Medielabbet

Läsåret 17/18:
Simon Sundin (Ordförande)

Läsåret 16/17:
Axel Hultman (Ordförande)

Läsåret 15/16:
Axel Hultman (Ordförande) m.fl.

Läsåret 14/15:
Alexander Granskog (Ordförande), Anton Warnhag m.fl.

Läsåret 11/12:
Anton Warnhag (Ordförande)

Läsåret 10/11:
David Ringqvist (Ordförande), Anna Maria Stipic, Anton Warnhag, Alexander Arozin, Axel Hammarbäck, David Nylander, Erik Sillén, Jakob Florell, Johan Weinl, Ingrid Kjellström, Jussi Svensson, Lydia Wallgren, Moa Bergsmark, Niklas Kvarén, Norbert von Niman, Patrik James Jonell, Philip Sköld, Pontus ter Vehn, Poya Tavakolian

Läsåret 06/07:
Anna (f.d. Malmlöf) Driessen (Ordförande), Benny Johansson (Ordförande)

Annonser