Vad blir jordens befolkningsmängd, tillslut?

Dagens aforism:

Det finns två typer av människor i den här världen – de som delar upp världen i två typer och de som inte gör det. (Jeremy Bentham)

Hans Rosling, medgrundare till stiftelsen Gapminder, har blivit en stor internetkändis tack vare sina TED-föreläsningar. Rosling visualiserar svåra data med hjälp av Gapminders interaktiva grafer och försöker övertyga folk om hur vi ska minska fattigdom. Just i den här presentationen använder han en mer ”analog” visualiseringsmetod ända fram till slutet då den interaktiva grafen får skina lite. Är tanken om att världen är uppdelad i rika och fattiga korrekt? Vad blir jordens befolkning i framtiden? Vad behövs för att fattiga ska länder utvecklas? Intressanta svar väntar den som kollar på videon…

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth.html

Under kursen Mediegestaltning som vi medieteknologer i tvåan läste hade vi en gästföreläsare från Gapminder eftersom temat på kursen var ”kartor och visualisering”.

Annonser