Vill du genomföra detta ångande heta projekt om medieteknik?

Vad jobbar en medietekniker med? Det är självklart en central fråga men faktiskt vet vi inte riktigt vad våra utexaminerade studenter sysslar med. Vill du (eller du och en annan student) vara den som tar reda på det här som en individuell kurs? Daniel Pargman från CSC söker just nu någon som kan genomföra den här viktiga uppgiften.

Genom att använda affärsnätverkarhemsidan LinkedIn kan man troligen nå de flesta medieteknikalumner och undersöka vad de gör. Det här projektet kommer att ge en tydligare bild av arbetslivet till studenterna och troligen påverka programmets vidareutveckling. Det skulle alltså kunna utföras som kursen DM2905 ”Individuell kurs i medieteknik” och därmed ge 6, 7.5 eller 9 hp! Om du pluggar utomlands går den här uppgiften även att utföra på distans.

Om du känner att det här är intressant och vill berika CV:et med en individuell kurs kontakta då Daniel Pargman på pargman@kth.se så snart som möjligt!

Annonser